פנסיה – BusinessPedia Feedback Form

פנסיה

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

הרפורמה בפנסיה
קרן פנסיה
ביטוח מנהלים
קופת גמל

מדריכים


פנסיה (באנגלית: Pension) מתייחס לזרם תשלומים תקופתיים או תשלום חד פעמי מקרן פנסיה הניתנים לעובד שכיר או לעצמאי לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר פרישתו החלקית ממנה, מפאת גיל, או בעטיה של נכות, או מחלה או אירוע מוסכם אחר או משולמים לשאירי העמית לאחר פטירתו.

השימוש במונח פנסיה מתייחס גם לתקופה שלאחר הפרישה לגמלאות, ולכן, עובד שפרש לגמלאות ומשולמת לו פנסיית זקנה מקרן פנסיה, מכונה פנסיונר.

תוכן עניינים


[עריכה] סוגי פנסיה

 1. פנסיית זקנה: משולמת לכל ימי חייו של פנסיונר.
 2. קצבת נכות: משולמת עד תום הנכות או עד גיל הפרישה, לפי המוקדם מביניהם.
 3. קצבת שאירים: משולמת לאלמנ/ה לכל ימי חייו/ה וליתום/ה עד גיל 21.

ידיעות קשורות


[עריכה] אפיק הוני מול אפיק קצבתי

החוסכים לפנסיה נדרשים להחליט בין חסכון לפנסיה באפיק הוני, בו מתקבלים כספי החיסכון בעת הפרישה כסכום חד פעמי ובמזומן, לבין חסכון לפנסיה באפיק קצבתי, בו מתקבלים כספי החיסכון בעת הפרישה באופן קצוב מדי חודש, לכל שארית החיים ללא הגבלת זמן. בשנים האחרונות מדיניות הממשלות בישראל לעודד הפקדה לפנסיה קיצבתית והיא מיישמת את המדיניות על-ידי הטבות מס הניתנים למפקידים לפנסיה קיצבתית ואף על-ידי הגבלת הפקדה ראשונית לקיצבה.

בינואר 2008 התקבל החוק לביטול הביטוח ההוני בפנסיה. ראה פרטים למטה תחת הרפורמה בפנסיה.


[עריכה] המוצרים לחסכון פנסיוני

קיימים שלושה מכשירים פנסיונים הנהנים מהטבות מס, באמצעותם ניתן לחסוך לפנסיה:

 1. קופת גמל - מכשיר לחסכון בלבד שנועד לתת למבוטח את הכסף שנצבר בתשלום חד-פעמי בהגיעו לגיל פרישה, ואינו כולל כיסוי ביטוחי למקרה נכות או אובדן כושר עבודה. בעבר החסכון בקופות גמל היה במסלול הוני, מינואר 2008 בוטל כל חסכון פנסיוני במסלול הוני (ראה הרפורמה בפנסיה).
 2. קרן פנסיה - כלי חסכון במסלול קיצבתי, שמעניק לעמיתים את החיסכון שנצבר בצורת פנסיה קיצבתית חודשית בגיל פרישה, לכל החיים. קרן פנסיה כולל גם מרכיב ביטוחי. בקרן פנסיה סכום הקיצבה ייקבע כשיגיע העמית לגיל פרישה והוא מושפע בין היתר גם מתוחלת החיים. 30% מנכסי קרן פנסיה מושקעים באג"ח ממשלתי נושא תשואה מובטחת.
 3. ביטוח מנהלים - מכשיר חסכון פנסיוני הכולל מסלול הוני שדומה במהותו לקופת גמל, ומאפשר לקבל את הכסף שנצבר בתשלום חד-פעמי, בגיל הפרישה. או בביטוח מנהלים במסלול קצבה, הדומה יותר לקרן פנסיה, במובן זה ששניהם ישלמו למבוטח בגיל פרישה, קיצבה חודשית לכל החיים, מתוך הסכום שנצבר לזכותו. בשונה מקרן פנסיה, ברוב ביטוחי המנהלים הקיצבה היא מובטחת והחוסך יודע מראש מה תהיה גובה הפנסיה החודשית שלו תמורת הסכום שהוא חסך.


[עריכה] תכנון פנסיוני

תכנון ובחירת מסלול הפנסיה היא מן הבחירות החשובות ביותר שעושה אדם בחייו. לחסכון המוקדם לפנסיה משמעות רבה בהענקת כיסוי ביטוחי מפני מוות או אובדן כושר עבודה והבטחת האפשרות לחיות בכבוד ואף לשמר את רמת החיים בתקופת העבודה בעת פרישה ויציאה לפנסיה. גיל ההצטרפות המינימאלי לתוכנית פנסיה כלשהי, הוא 18 שנה.

בתכנון פנסיוני יש לבחון היבטים וחלופות שונות. התכנון שונה מאדם לאדם ורצוי לבצע תכנון בכל עת בו מתרחש אירוע שעשוי להשפיע על הפנסיה.

[עריכה] הטבות מס למפקידים לפנסיה

מדיניות ממשלות ישראל היא לעודד את תושבי המדינה לחסוך לפנסיה על מנת שיוכלו להתקיים בכבוד בעת זיקנה ולא ליפול לנטל על הציבור. לשם כך, קבע המחוקק הטבות מס למפקידים לפנסיה. שכיר או עצמאי המפקידים לפנסיה, זכאים להחזרי מס במסגרת הגבלת תקרת ההפקדה בשיעור של 35% בגין הפקדות לקרן פנסיה ו 25% לטובת הפקדות לתכנית הונית, קרי, הפקדה לקופת גמל או לביטוח מנהלים.

[עריכה] הפקדות עצמאי לפנסיה

ניהול ביטוח פנסיוני עבור עצמאי היא באחריות העצמאי בעצמו, בניגוד לשכיר שהמעסיק מפריש לו לפנסיה. הוצאות עבור ביטוח מסוג זה מוכרות על ידי רשויות המס וישמשו בהצגת הדוחות כהוצאה מוכרת מלאה. מומלץ לעצמאי להשתמש בשירותיו של יועץ מס או רואה חשבון וכן עם יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח המתמחה בתחום הקרנות, על מנת להקטין את תשלום המס השנתי מול הגדלת הקרנות והחסכונות לשימוש עתידי.

החל מינואר 2006 קבע המחוקק סדר עדיפות חדש למגזר העצמאים בישראל בכל הנוגע להפקדות באפיקי החיסכון הפנסיוני, סדר עדיפות שמטרתו להביא לכך שלכל עצמאי תהיה פנסיה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות. המחוקק קבע כי האפשרות לביצוע הפקדות לקופת גמל במעמד עמית עצמאי, ניתנת רק בתנאי שהתקיים אחד מאלה:

 1. העמית נולד לפני שנת 1961 .
 2. העמית זכאי לפנסיה תקציבית.
 3. לעמית שנולד בשנת 1961 ואילך ושולם מהכנסתו המזכה לקופה לקצבה סכום שלא יפחת מ- 16% מהשכר הממוצע במשק במכפלת השיעורים הבאים :
 • 85% - בשנת 2006.
 • 90% - בשנת 2007.
 • 95% - בשנת 2008.
 • 100% - בשנים 2009 ואילך.

[עריכה] גיל היציאה לפנסיה

על-פי החוק, החל מה-01 ביולי 2004 גיל הפרישה מעבודה לגבר הוא 67, ולאישה 64. עד ליום ה-30 ביוני 2004 גיל הפרישה בישראל היה 65 לגבר ו-60 לאשה.

[עריכה] המסגרת החוקית לחסכון פנסיוני והפיקוח על קרנות הפנסיה

 1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
 2. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמא-1981.
 3. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכד-1964.
 4. הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

[עריכה] הפיקוח על הפנסיה

הממונה על שוק ההון והביטוח מופקד על התנהלות קרנות הפנסיה השונות. בשנים האחרונות נוקט הממונה על שוק ההון והביטוח במדיניות להגברת השקיפות והעברת מידע למבוטחים.

[עריכה] הרפורמה בפנסיה

בשנים האחרונות נוקטת מדינת ישראל ברפורמה בתחום הפנסיה, רפורמה שנועדה להגן על זכויות העובדים ולהבטיח להם לפרוש בכבוד, להגביר את השקיפות בתחום הפנסיוני ולפשט את מבנה ותנאי המכשירים הפנסיונים הקיימים.

הפעולות הבולטות ברפורמה הן:

 1. ביטול הביטוח הפנסיוני ההוני.
 2. פנסיה לכל עובד.
 3. הזכות לניוד פנסיוני.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר