מקדמות מס – BusinessPedia Feedback Form

מקדמות מס

מתוך BusinessPedia

(הופנה מהדף מקדמות מס הכנסה)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

הוצאות עודפות

כל נישום חייב לשלם מקדמות על חשבון מס הכנסה. המקדמות הן על חשבון המס שיתחייב בו הנישום על הכנסתו בשנת המס השוטפת.

מוסדות כספיים וחברות ביטוח, שאין להם מחזור עסקות לצורך מע"מ, וכן קבלני בניין מסוימים העובדים בשיטת העבודות הגמורות, נדרשים לשלם מקדמות בהתאם לסכום המס שהיה עליהם לשלם בשנת המס האחרונה שלגביה נערכה להם שומה. סכום המקדמות של נישום חדש יחושב בשיעור מסכום המס המשוער שהוא עשוי להתחייב בו, ולפי אומדן הנישום. על הנישום להגיש הצהרה על המס המשוער שהוא עשוי להתחייב בו. ההצהרה תוגש לפקיד השומה עם התשלום הראשון של המקדמות.

תוכן עניינים

[עריכה] מטרת המקדמות

מטרת המקדמות היא גביית מס סמוך להיווצרות ההכנסה ומניעת שחיקה של בסיס המס בתקופת אינפלציה. למעלה מ- ‎90% ממשלמי המקדמות נדרשים כיום לשלם את המקדמות על-פי שיעור מסוים ממחזור עסקותיהם. התשלום נעשה על בסיס חישוב של הכפלת השיעור כפי שנקבע בדרישות הנציב, במחזור העסקאות בחודש או בחודשיים שקדמו ל-‎15 בחודש שנקבע לנישום לתשלום המקדמה.

[עריכה] מועד התשלום

מועד תשלום המקדמות ב-15 לכל חודש מ-10 החודשים פברואר ועד נובמבר בסכומים שווים. נישום שאושר לו דיווח מקדמות דו-חודשי ישלם מקדמות אחת לחודשיים.

[עריכה] אופן התשלום

לכל נישום נשלח פנקס המכיל שוברי דיווח ותשלום באמצעותם על הנישום לדווח על מחזור עסקאותיו בתקופת הדיווח, ולשלם את מקדמותיו על חשבון מס הכנסה על פי השיעור שנקבע בפנקס. ניתן לשלם את המקדמות גם באתר מס הכנסה באמצעות כרטיסי אשראי (לרבות תשלום בקרדיט) או באמצעות העברה בנקאית (בשלב זה באמצעות הבינלאומי, לאומי, הפועלים, מזרחי, דיסקונט ומרכנתיל דיסקונט) ובכפוף להסדר הלקוח עם הבנק, כאשר הסכום המירבי לתשלום הוא 25,000 ש"ח והסכום המינימלי הוא 25 ש"ח. האישור על התשלום נשלח לכתובת הדואר-האלקטרוני של המשלם.

[עריכה] מקדמות בשל הוצאות עודפות

מלבד מקדמות מס על ההכנסה כאמור לעיל, חייבת חברה לשלם מקדמות בשיעור 45%, ולגבי מלכ"ר וגופים פטורים אחרים – 90%, מסכום ההוצאות העודפות. סכום ששולם כמקדמה בשל הוצאות עודפות שהוצאה באותה שנת מס, יראוה כתשלום על חשבון מקדמות שאותו נישום חייב בהן, וזכאי הוא לקזזו ממקדמותיו ובלבד שיש בידו אישור בכתב בדבר תשלום המקדמה בשל ההוצאה העודפת.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר