מע"מ תשומות – BusinessPedia Feedback Form

מע"מ תשומות

מתוך BusinessPedia

(הופנה מהדף מס תשומות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

מע"מ
מע"מ עסקאות
החזר מע"מ
דו"ח מתקן למע"מ

מע"מ תשומות נקרא גם מס תשומות. מע"מ תשומות הינו מס ערך מוסף ששולם בידי העסק והוטל על קניות או שירותים שניתנו לעסק, וזאת לצורכי עסקו או לשימוש בעסקו של העוסק. זאת בניגוד למע"מ עסקאות, המשולם בידי הלקוחות של העסק.

תוכן עניינים

[עריכה] תקופת הדיווח ומועדי תשלום המס

מועד הדיווח הוא חודשי או דו-חודשי בהתאם לקביעת מע"מ לכל עסק. יש להגיש את הדו"ח ובמידה והדו"ח לתשלום יש לשלם את הסכום לתשלום עד ל-15 בחודש העוקב לתקופת הדיווח.

[עריכה] החזר מע"מ תשומות

כאשר יש עודף של מס תשומות על מס עסקאות לתקופת דו"ח מסוימת, מגיע לעסק החזר מע"מ. הכסף מוחזר לעסק על-ידי מע"מ תוך 30 יום מיום קבלת הדוח אצל מע"מ.

דוחות להחזר עודף מס תשומות עד סכום של 17,326 ₪ ניתן יהיה להגיש בבנקים או בדואר, זאת במקום 16,423 ₪ שהיה עד 31.12.2009. בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום 17,326 ₪ ומעלה יש להגיש במשרד מע"מ בו מנוהל התיק. אולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143 א' לחוק, הקשור במישרין למחשב של שע"מ יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בדיווח התשומות שהם כוללים.

[עריכה] שני סוגים של תשומות

מבחינים בין שני סוגים של תשומות:

  1. תשומות על ציוד ונכסים קבועים - אלו הן ההשקעות הנוגעות למבנה ולציוד הקבע של העסק, שאינם מיועדים למכירה בפעילות הרגילה של העסק. בתשומות מסוג זה כלולות רכישת הקרקע לעסק, הקמת המבנה, רכישת מכונות לייצור הטובין וכו'.
  2. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן השירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים המתקבלים לצורכי העסק, כגון: סיוד, טלפון, חשמל, מים וכו'.

בדיווח החודשי (או הדו-חודשי) למע"מ יש לציין בנפרד מע"מ על תשומות מציוד ומרכוש קבוע ומע"מ על תשומות מרכישות שוטפות.

[עריכה] הוצאות מוכרות ולא מוכרות לצורך מע"מ

[עריכה] ניכוי מע"מ תשומות על רכב

בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, אולם, יש עיסוקים, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות. רשימת עיסוקים כאמור, נמצאת במשרדי מע"מ. על רכישת רכב מסחרי (שאינו רכב פרטי) המשמש לתפעול העסק, ניתן לנכות מס תשומות. למניעת ספקות בנושא זה, ולידיעה ברורה אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר מותר בניכוי, מוצע לברר את העניין במשרד מע"מ עוד לפני הרכישה. לשם כך עליך להציג פרוספקט של הרכב, או פרטים מדוייקים עליו.

לגבי רכב פרטי המשמש לתפעול העסק, ניתן לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו (ולא על רכישת הרכב עצמו, כאמור), כלהלן:

  • אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - ניתן לנכות ‎2/3 ממס התשומות.
  • אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - ניתן לנכות ‎1/4 ממס התשומות.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר