מס הכנסה שלילי – BusinessPedia Feedback Form

מס הכנסה שלילי

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

נקודות זיכוי
מס הכנסה שלילי
החזר מס
תיאום מס

הורדות
חשוב לדעת!

במסגרת עדכוני המס מינואר 2009, מלבד ירידת שיעור המס למדרגות המס השונות, הופחת גם שיעור מס חברות, שווי נקודת זיכוי צפוי לעלות אך טרם פורסם העדכון.

ידיעות קשורות


מס הכנסה שלילי היא הטבה לשכירים ולעצמאים בעלי הכנסה נמוכה, שנקבעה במסגרת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007.

מטרת החוק לצמצם את העוני באמצעות הגדלת שכרם של שכירים מתחת לקו העוני, ולספק תמריץ לתעסוקה בקרב אוכלוסיות שלא עובדות.

התשלום בגין מס הכנסה שלילי יועבר ישירות מרשות המיסים לחשבונות הבנק של המוטבים בארבעה תשלומים רבעוניים, וזאת במטרה למנוע את גלגול ההטבה למעבידים.

מס הכנסה שלילי נועד למי שעובד ומרוויח לא פחות מ-1,725 ש"ח ולא יותר מ-5,700 ש"ח.


תוכן עניינים


[עריכה] זכאות שכירים למס הכנסה שלילי

 • היקף ההכנסה ממנה יהיו זכאים עובדים למס הכנסה שלילי הינו 45% משכר המינימום, כ-1725 ₪ כיום.
 • עובד שלו יש 1-2 ילדים יהיה זכאי לתוספת של עד 275 ₪ לחודש ועובד עם 3 ילדים ומעלה יהיה זכאי לתוספת של עד 400 ₪ לחודש.
 • גיל "הכניסה" לקבלת מס הכנסה שלילי, הינו 23, כלומר רק מגיל זה ואילך תהיה זכאות לקבלת מס הכנסה שלילי, בכפוף לפרמטרים האחרים המצוינים בהצעת החוק.
 • עובדים מגיל 55 ומעלה יוכלו ליהנות גם הם ממס הכנסה שלילי, אף אם אין להם ילדים או שילדיהם מעל גיל 19, בהתאם ליתר הפרמטרים הקבועים בחוק. גובה הקצבה של מס הכנסה שלילי, במקרה של עובדים מעל גיל 55, כאמור, יהיה בהתאם לגובה הקצבה של מי שיש לו 1-2 ילדים.
 • שנת המס בגינה יהיו זכאים עובדים למס הכנסה שלילי תהיה 2007, אולם לאור התמשכות הליכי החקיקה כהוראת שעה לשנת 2008, תהיה דחייה של 3 חודשים בהגשת דיווחי המעבידים ומכאן גם בתשלום לעובדים.
 • מעסיקים יוכלו למסור את הדיווחים הממוחשבים והמקוונים עד ל-30 בחודש יוני 2008 ולפיכך גם התשלום הראשון יידחה עד ל-15 באוקטובר 2008.
 • התשלום בגין מס הכנסה שלילי יחולק ל-4 תשלומים שווים כל שנה ויועבר ישירות לידי חשבונות הבנק של העובדים כדי למנוע ככל שניתן את גלגול ההטבה למעבידים.

[עריכה] זכאות עצמאים למס הכנסה שלילי

עצמאים יוכלו ליהנות אף הם ממס הכנסה שלילי, בכפוף לסייגים הבאים:

 • לאור ההיערכות הנדרשת, שנת המס הראשונה בגינה יוכלו העצמאים להנות ממס הכנסה שלילי תהיה שנת 2008, לעומת שנת 2007 לשכירים.
 • הדוחות השנתיים לשנת המס 2008 יוגשו באופן מקוון למס הכנסה, ללא כל חריג. הסכום המגיע כמס הכנסה שלילי לא יינתן כקצבה כפי שייעשה במקרה של שכירים, אלא ייצבר לזכות העצמאי, כזיכוי ממס בשנת המס העוקבת.
 • במקרה שעצמאי יימצא מתחת לסף המס במשך 4 שנים מתום שנת המס המזכה, או לחילופין לא יוכל לנצל את הזיכוי ממס במשך התקופה האמורה, יוכל העצמאי בהתאם לבחירתו לקבל 75% ממס ההכנסה השלילי שנצבר לזכותו, כמענק.
 • ככלל, במקרה של עצמאי שהוא גם שכיר, ההכנסה הגבוהה יותר היא זו שתקבע האם מסלול הזכאות יהיה כשכיר או כעצמאי.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר