חברה – BusinessPedia Feedback Form

חברה

מתוך BusinessPedia

(הופנה מהדף חברה בע"מ)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

שותפות
עוסק מורשה
פתיחת עסק
תוכנית עסקית

איתור חברה

חברה בע"מ או חברה בערבון מוגבל, הינה התאגדות עסקית של אנשים לשם ביצוע פעילות עסקית. חברה בע"מ היא גוף משפטי נפרד מבעליה, ותמשיך להתקיים לאחר מותם או עזיבתם את החברה. הבעלות בחברה היא באמצעות בעלות על מניות החברה, ולכן, בעלי החברה, נקראים גם בעלי המניות והם ערבים ואחראים להתחייבויות החברה עד לגובה ערך המניות שהם מחזיקים.

תוכן עניינים

[עריכה] מהות החברה

החברה הינה גוף משפטי עצמאי נפרד מבעלי המניות. אחריות הבעלים מוגבלת לגובה הון המניות של החברה, כלומר, לסכום אשר השקיעו בחברה. נכסי החברה והתחייבויותיה הן רכוש החברה בלבד, ואין לייחסם לבעלי המניות.

לדוגמה, חברה אשר ברשותה בריכת שחייה ואדם (צד שלישי) החליק בבריכה ונפצע, ובימ"ש קבע כי החברה תפצה אותו בסכום של 1000 ש"ח. סכום זה ישולם מתוך הון החברה, ולא מכספם הפרטי של בעלי המניות. לכן חברה נקראת חברה בערבון מוגבל, כיון שאחריות בעלי המניות מוגבלת.

[עריכה] הקמת חברה ורישום חברה

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרתה אינה נוגדת את החוק או בלתי מוסרית. על מנת להקים חברה יש לרשום אותה ברשם החברות, וזאת על-ידי הגשת בקשה להקמת חברה בצירוף הצהרת הדירקטורים המייסדים על הסכמתם לשמש כדירקטורים בחברה וכן עותק של תקנון החברה, שתוקפו מרגע רישום החברה ועד לתום חייה. התקנון מהווה את ההסכם בין בעלי המניות לחברה, ובין עצמם.

לאחר רישום החברה, מפיק רשם החברות לחברה תעודת התאגדות הכוללת את מספר חברה. רישום החברה כרוך בתשלום אגרה, העומד על סך של 2200 ש"ח.

[עריכה] סמכויות וזכויות בעלי המניות

בעלי המניות הם בעלי החברה, והם רשאים לסחור במניותיהם כרצונם. בעלי המניות ממנים את חברי הדירקטוריון, וכן ניתנות להם זכויות באסיפה הכללית, שהיא בעצם אסיפת בעלי המניות.

הרווחים שהחברה צוברת מתווספים להון החברה, כאשר ההנהלה מחלקת רווחים היא עושה זאת באמצעות חלוקת דיבידנד.

[עריכה] חברה פרטית מול חברה ציבורית

מספר בעלי המניות בחברה פרטית (Private Company) מוגבל לאחד עד חמישים איש. ואילו מספר בעלי המניות בחברה ציבורית (Public Corporation), חברה הנסחרת בבורסה, הם לכל הפחות שבעה וללא הגבלת מקסימום בעלי מניות.

  • דרכים לגיוס הון:
  1. גיוס הון זר - בחברה פרטית על-ידי גיוס הלוואות ובחברה ציבורית באמצעות הנפקת אג"ח (אגרות חוב).
  2. הגדלת ההון העצמי - בחברה פרטית על-ידי צירוף שותפים נוספים ובחברה ציבורית נעשה דרך הנפקת מניות.
  • חובת הדיווח

על חברה פרטית להגיש מאזן ודו"ח רווח והפסד מאושרים בידי רואה חשבון בגין שנת הכספים שחלפה. חברה ציבורית חייבת בפרסום דוחות כספיים מאושרים על-ידי רו"ח וחתומים בידי הדירקטוריון בסוף כל רבעון. על החברה לפרסם את הדוחות הכספיים לציבור ולהגישם לבורסה לניירות ערך. כמו כן, חברה ציבורית מחויבת בפרסום דיווחים שוטפים על אירועים מיוחדים בחברה וכן מחויבת לשקיפות בדיווח.

[עריכה] הנפקת חברה

חברות ציבוריות מנפיקות מניות בבורסה כאמצעי לגיוס הון מהציבור. בעת ההנפקה נמכרת למעשה הבעלות על החברה לציבור, על מנת להגדיל את הון החברה. חברה המעוניינת לצאת להנפקה צריכה לפרסם תשקיף, אשר מספק גילוי נאות אודות עסקי החברה ופעילותה, פירוט של הדו"חות הכספיים של החברה, מבנה ההון ובעלי המניות וכל מידע אשר יהיה רלוונטי למשקיע מהציבור.

[עריכה] מול הרשויות

כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות, בסכום העומד על 1,252 ש"ח, או בתשלום מוקדם של 943 ש"ח וכן בתשלום אגרה חד פעמית בעת רישום חברה אצל רשם החברות.

[עריכה] פירוק חברה

על מנת לסגור חברה, חייבים להביא אותה לפירוק וחיסול ואין אפשרות להקפיא חברה. פירוק חברה יתבצע באחת משלוש הדרכים הבאות:

  1. פירוק בידי בית משפט.
  2. פירוק מרצון.
  3. פירוק בפיקוח בית משפט. במידה ותמה תקופת קיום החברה שהוגדרה בתקנון, או שהוחלט באופן מיוחד על פירוק מרצון. פירוק מרצון יכול להתבצע על-ידי בעלי המניות או שיתבצע ע"י הנושים של החברה.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר