הרפורמה בפנסיה – BusinessPedia Feedback Form

הרפורמה בפנסיה

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

פנסיה
קרן פנסיה
קופת גמל
ביטוח מנהלים

ידיעות קשורות


מדריכים


בשנים האחרונות נוקטות ממשלות ישראל ברפורמה בתחום הפנסיה, רפורמה שבאה להגן על זכויות העובדים ולהבטיח להם לפרוש בכבוד.

תוכן עניינים

[עריכה] ביטול ביטוח פנסיוני הוני

ביום 24 בינואר 2008 התקבל החוק הקובע כי אין להפקיד יותר לקופה הונית או לקופת גמל במתכונתה הישנה אלא רק לקופה קיצבתית, ומעתה קיימים שני סוגי מוצרים, קופת גמל משלמת קיצבתית וקופת גמל שאינה משלמת, המקבילה לתשלום הוני.

על מנת לקבל סכום חד פעמי יהיה על החוסך לפנסיה להגיע לקצבה חודשית מינימאלית על-סך 3,850 ש"ח, את יתרת הכספים שנצברו ניתן יהיה להוון ולקבל כסכום חד פעמי.

לגבי הפקדות שבוצעו עד ליישום החוק, ישמרו הכללים ניתן יהיה למשוך כספים שהופקדו לביטוח הוני או לקופת גמל כסכום חדש פעמי ואילו כספים שהופקדו לאחר החקיקה יוגדרו ככספים המיועדים לקצבה.

[עריכה] פנסיה לכל עובד

החל מינואר 2008 חל צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הקובע חובת ביטוח פנסיוני לכל עובד שאין לו ביטוח פנסיוני מיטיב. בעקבות הצו, כמליון עובדים בישראל ללא כל חסכון פנסיוני, יהיו זכאים לפנסיה.

על פי ההסכם, כל העובדים, למעט עובד שטרם הגיע לגיל 20 לאשה ולגיל 21 לגבר ולמעט עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה, גיל 67, ומקבל קצבה - זכאים לפנסיה חובה.

[עריכה] מועד תחילת תשלום פנסיה חובה

מועד תחילת חובת תשלום הפנסיה נקבע לפי וותק העובד. עובד המועסק 6 חודשים או יותר, ואין לו הסדר פנסיוני, יהיו זכאי להפרשות פנסיוניות באופן מיידי. שנת 2008 היא שנת הסתגלות, ובה כל עובד יהיה זכאי להפרשות רק בתום 9 חודשי עבודה. עובד שהתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, ויש לו ביטוח פנסיוני ממקום העבודה הקודם, יהיה מבוטח מהיום הראשון, אך יתאפשר למעסיק ביצוע ההפרשות עד 3 חודשים מתחילת העבודה - רטרואקטיבית.

[עריכה] סכום ההפרשות לפנסיה חובה

השכר הקובע לצורך הביטוח הפנסיוני הוא השכר לפי חוק פיצויי פיטורין הכולל את שכר הבסיס וכל התוספות הקבועות ועד לגובה השכר הממוצע במשק. העובד יוכל לבחור בקרן פנסיה או קופת גמל בעצמו ואם לא יעשה כן תוך 60 יום, הוא יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה, כאשר, הביטוח הפנסיוני יהיה קיצבתי ויכלול גם כיסויים למוות ונכות.

הפרשות המעביד והעובד לפנסיה יחלו בהדרגה משנת 2008 ועד שנת 2013. כאשר בשנת 2013 יפריש המעסיק 10% מעלות שכרו של העובד - 5% לפנסיה ו-5% לפיצויים, והעובד עצמו יפריש עוד 5% משכרו לפנסיה. בסיס השכר לפנסיה הוא עד למקסימום של השכר הממוצע במשק.

להלן שיעורי הפרשות עובד ומעביד לפי הרפורמה החדשה:

החל מיום הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סך הכל
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.50%
1.1.2009 1.660% 1.660% 1.680% 5.00%
1.1.2010 2.500% 2.500% 2.500% 7.50%
1.1.2011 3.330% 3.330% 3.340% 10.00%
1.1.2012 4.160% 4.160% 4.180% 12.50%
1.1.2013 5.000% 5.000% 5.000% 15.00%

דין הפרשות המעביד לפיצויים הן לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

מעביד שלא מפריש לפי החוק כאמור, חשוף לתביעה על הלנת שכר וחשוף לתביעות העובד או שאריו במקרה נכות, אובדן כושר עבודה, פרישה מעבודה או מוות.

[עריכה] ניוד החסכון הפנסיוני

בשנת 2006, בעקבות המלצת ועדת בכר, נכנס לתוקפו החוק המאפשר למבוטחים ועמיתים להעביר את כספי הפנסיה מקופה אחת לאחרת. בעקבות החוק ניתן לעבור רק בין קרנות הפנסיה השונות, בין קופות הגמל או בין ביטוחי המנהלים. יחד עם זאת, על שולחן הכנסת מונחת הצעה שתאפשר מעבר בין כל המוצרים הפנסיוניים, למשל, מביטוח מנהלים לקרן פנסיה, או מקופת גמל לביטוח מנהלים.

מטרת החוק להגביר את התחרות בין הקרנות ולאפשר למבוטח להתנייד במקרה של אי שביעות רצון מהקרן. חשיבות הזכות לניוד אינה מוטלת בספק, אולם, באחריות המבוטח לבדוק היטב את משמעות הניוד מתוכנית אחת לשניה ולבחון את כדאיות המעבר והאם הוא מאבד זכויות או הטבות בעת הניוד מקופה אחת לשניה.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר