תושב ישראל – BusinessPedia Feedback Form

תושב ישראל

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תושב ישראל או תושב (באנגלית: Israeli resident) הוא אדם שמרכז חייו בישראל. תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו, בין אם ההכנסות הופקו או נצמחו בישראל ובין אם מחוצה לה, ללא קשר למקום קבלתן של אותן הכנסות.

תוכן עניינים

[עריכה] מבחנים לקביעת מעמד תושב ישראל

לשם קביעת מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים ובהם בין השאר:

 • מקום ביתו הקבוע.
 • מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו.
 • מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע.
 • מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו.
 • מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים.

מרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל אם:

 1. שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר.
 2. שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך הכל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ולפיהם יראו יחיד שאינו תושב ישראל לפי התנאים הנ"ל כתושב ישראל, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

 1. הוא עובד מדינת ישראל.
 2. הוא עובד רשות מקומית בישראל.
 3. הוא עובד הסוכנות היהודית בארץ ישראל.
 4. הוא עובד הקרן הקיימת לארץ ישראל, קרן היסוד - המגבית היהודית לישראל.
 5. הוא עובד חברה ממשלתית
 6. הוא עובד רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק.

[עריכה] חברה תושבת ישראל

חבר בני אדם יחשב כתושב ישראל אם התקיים בו אחד מאלה:

 1. התאגד בישראל.
 2. השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל.

[עריכה] תושב חוץ

מי שאינו תושב ישראל נקרא תושב חוץ.

[עריכה] מיסוי תושב ישראל

בעקבות תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה, שתחילתו ביום 1 בינואר 2003, הוחלפה שיטת המיסוי הטריטוריאלית בישראל בשיטת מיסוי פרסונלית. החל ממועד זה, מועד כניסת הרפורמה לתוקף, עברה ישראל לשיטת מיסוי הממסה את תושביה, ללא קשר למקום הפקת הכנסתם. סעיף 2 המתוקן לפקודה קובע כי מס הכנסה יהא משתלם, לכל שנת מס, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר