שכר – BusinessPedia Feedback Form

שכר

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

השכר הממוצע במשק
שכר מינימום
תוספת יוקר

מחשבונים
ידיעות קשורות


דיונים ברשת
טבלת השכר של דה מרקר

בדוק כמה אתה שווה!

שכר (באנגלית: wage או fee) הוא תגמול לעובד או לנותן שירות בעל מקצוע חופשי עבור עבודה או שירות. שכר יכול שיהיה בכסף או בשווה כסף. העבודה יכולה שתהיה עבודה קבלנית, חד פעמית או עבודה מתמשכת.


תוכן עניינים


[עריכה] יחסי עובד-מעביד

יחסי עובד-מעביד הם המונח המשפטי המגדיר קיום יחסים חוזיים בין עובד למעביד, במסגרת היחסים מבצע העובד עבודה בעבור המעביד. כאשר מתקיימים יחסי עובד-מעביד, חלות הן על העובד והן על המעביד החובות והזכויות הקבועים בדיני עבודה. המבחן הנהוג כיום לקביעת יחסי עובד-מעביד הינו המבחן המעורב, שבמרכזו עומד מבחן ההשתלבות בעבודה ובצידו מאפיינים נוספים המעידים על קיום יחסי עבודה.

[עריכה] מרכיבי השכר

השכר מורכב מתשלומי שכר בסיסי ותשלומי חובה נוספים, כגון תשלום עבור נסיעות למקום העבודה, תשלומים עבור הטבות שהמעסיק מעניק לעובד, כגון תשלום עבור ארוחות, שווי רכב, שימוש במכשיר סלולרי. כמו כן, השכר כולל גם תשלומים סוציאליים שחלקם תשלומי רשות וחלקם תשלומי חובה, הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות.

מהשכר יש לנכות ניכויי חובה למס הכנסה לפי מדרגות המס של השכיר ובניכוי נקודות זיכוי להן השכיר זכאי וכן דמי ביטוח לאומי ובריאות.

[עריכה] הסכם שכר

תנאי העסקה של עובד יכולים להיקבע באחת משתי הדרכים הבאות:

1. בהסכם עבודה אישי, שנחתם בין העובד למעביד. במידה וחלו שינויים בתנאי העסקה, יעביר המעביד לעובד הודעה על כך.

2. בהסכם עבודה קיבוצי, שנחתם בין נציגי העובדים למעסיקים. במקרה זה עובד זכאי לקבל את כל התנאים שנכללו בהסכם הקיבוצי האחרון.

על-פי החוק חלה חובה על המעביד למסור לעובד הודעה בכתב בדבר תנאי עבודתו, תוך 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, וזאת בתנאי שתקופת עבודתו של העובד עולה על 30 יום. במקרה שחל שינוי בתנאי העבודה, יודיע על-כך המעסיק לעובד בכתב תוך 30 יום מיום השינוי.

[עריכה] שכר נטו וברוטו

בהתייחסות לשכר העובד יש להבחין בין שלוש בסיסי שכר שונים:

  • שכר נטו - סכום השכר הסופי אותו מקבל העובד מידי המעביד לאחר כל הניכויים מהשכר. השכר נטו לעולם נמוך מהשכר ברוטו ושווה לשכר ברוטו בניכוי הניכויים מהשכר.
  • שכר ברוטו - סכום השכר אותו משלם המעביד לעובד לפני הניכויים מהשכר. השכר ברוטו לעולם גבוה מהשכר נטו וכולל את השכר נטו בתוספת הניכויים מהשכר.
  • עלות שכר למעביד - מתייחס לעלות השכר עבור המעסיק וכולל תשלומים נוספים שאינם מופיעים בתלוש המשכורת, כגון חלק המעביד בתשלום לביטוח לאומי, חלק המעביד בהפרשות סוציאליות שונות וכיוצ"ב. עלות השכר לעולם גבוהה מהשכר ברוטו ומהשכר נטו.

[עריכה] סוגי שכר

שכר עבודה הוא שכר המשולם לפי שעות עבודה או ימי עבודה ואילו משכורת מתייחס לשכר חודשי קבוע לעובד.

[עריכה] הדיווח על השכר

  • מעסיק מדווח לעובד דיווח חודשי על השכר באמצעות תלוש משכורת ודיווח שנתי באמצעות טופס 106. בעת עזיבת העובד על המעביד להעביר לעובד טופס 161.
  • על המעסיק לרשויות על תשלומי השכר לעובדים והניכויים מהשכר ברמה חודשית וברמה שנתית ובעת עזיבת העובד את מקום העבודה.

בטופס 102 של מס הכנסה ידווח המעסיק דיווחים חודשיים למס הכנסה על השכר והניכויים מהשכר. בטופס 106 מדווח המעסיק למס הכנסה על השכר וניכויים לעובד ברמה השנתית ובטופס 161 מדווח על ניתוק יחסים עם העובד ותשלום הפיצויים.

הדיווח החודשי לביטוח לאומי נעשה באמצעות טופס 102 של המוסד לביטוח לאומי, הדיווח השנתי נעשה באמצעות טופס 126.

[עריכה] מועד תשלום השכר

על המעביד לשלם לעובדיו שכר בתום כל חודש עבודה ולא יאוחר מיום 9 לחודש שלאחר חודש העבודה. אי תשלום שכר במועד מהווה עבירה על חוק איסור הלנת שכר.

[עריכה] הפיקוח והאכיפה

  • משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ובקיצור, משרד התמ"ת, ממונה על הפיקוח על דיני עבודה.
  • בבתי דין לענייני עבודה נידונים תביעות בענייני עבודה ושכר.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר