שיטות רישום – BusinessPedia Feedback Form

שיטות רישום

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קיימות שתי שיטות רישום חשבונאיות להכרה בהוצאות והכנסות, השיטה הנפוצה הינה דיווח על בסיס מצטבר, דהיינו, המועד הקובע לדיווח הכנסות והוצאות הוא המועד בו נוצר הזכות לנכס, במקרה של הכנסה והמועד בו נוצרה ההתחייבות לתשלום, במקרה של הוצאה. בניגוד לדיווח על בסיס מצטבר המתייחס למועד ביצוע העסקה ולא למועד התשלום בפועל, דיווח על בסיס מזומן מתייחס לתזרים המזומנים בפועל, המועד הקובע הוא מועד התקבול או התשלום בפועל.


רשאים לדווח על פי בסיס מזומן בעלי מקצועות חופשיים ובעלי עסקים, כולל עסקים המאוגדים כחברה, אשר אינם מנהלים מלאי מהותי. חברות העוסקות במתן שירותים ואין להן מלאי עסקי רשאיות, אך לא חייבות, לדווח למס הכנסה על בסיס מזומן, גם אם הדיווח החשבונאי נעשה על בסיס מצטבר.


על עסק המנהל את ספריו לפי שיטת מזומן לשים לב לקראת סוף השנה להוצאת אשר אינן ניתנות לדחייה ולשלם הוצאות אלו במלואן עד סוף השנה, יש להקפיד לשלם משכורות, תשלומים עבור מוסדות לעובדים, תשלום לקופת פיצויים, דמי הבראה, פדיון חופש וכדו' עד לסוף השנה, שכן, במידה והוצאות אלו ישולמו בשנה שלאחר מכן, לא יוכרו הוצאות אלו בשנת הדיווח שבגינן נוצרו ההוצאות. תשלום הוצאות לבעלי שליטה יכול להתבצע עד סוף חודש מרץ.


לסיכום, לשיטות רישום שונות השלכות תזרים על העסק, על כן מוטב לבעל העסק לעמוד מראש על ההבדלים בין השיטות ובמידה ורשאי לבחור בין שתי שיטות רישום, לעשות חושבים בטרם החל ברישום, שכן קיימת חובת עקביות בשיטת רישום ואין לעבור משיטת רישום אחת לשנייה ללא אישור פקיד השומה.


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר