רווח והפסד – BusinessPedia Feedback Form

רווח והפסד

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דו"ח רווח והפסד או רוה"פ (ובאנגלית: Profit and Loss או P&L) הוא דו"ח המפרט את כל ההכנסות בניכוי כל ההוצאות לתקופה נתונה. בדו"ח ניתן לקבל מידע על רווח גולמי או הפסד גולמי ועל רווח נקי או הפסד נקי בעסק.

דו"ח רווח והפסד הוא חלק מהדוחות הכספיים של חברה. אף עצמאים המנהלים את הספרים לפי שיטת רישום חד-צדדי ואינם מחויבים בעריכת דוחו"ת כספיים, עורכים דו"ח רווח והפסד.

תוכן עניינים

[עריכה] מבנה הדו"ח

דו"ח רווח והפסד פותח בהכנסות ממכירות ומשירותים ולאחר מכן מפרט את כל ההוצאות בחברה.

  • ההכנסות ממכירות בניכוי עלות המכירות (או עלות המכר), כלומר כל ההוצאות הקשורות ישירות ביצירת ההכנסות, יתן רווח גולמי או הפסד גולמי.
  • הרווח או ההפסד הגולמי בניכוי הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות, הכוללות הוצאות שכר, שיווק וכדו', יתן רווח או הפסד תפעולי.
  • רווח או הפסד תפעולי בניכוי הוצאות או הכנסות מימון יתן רווח או הפסד לפני מס.
  • רווח או הפסד לפני מס בניכוי המיסים על ההכנסה יתן את הרווח או ההפסד הנקי.

יתרת דו"ח רווח והפסד, כלומר, הרווח הנקי, הינו חלק מסכום העודפים - הרווחים שנצברו וטרם שולמו, המופיעים כחלק מההון העצמי במאזן.

[עריכה] קריאת דו"ח רווח והפסד

מקריאת דו"ח רווח והפסד ניתן להבין אם העסק מרוויח או מפסיד, לחשב יחסים פיננסים שונים ולהסיק על תיפקוד העסק, ואף על תיפקוד המנהלים. ניתן לראות אם עיקר ההכנסה נבעה מפעילותו השוטפת של העסק, כגון מכירות ומתן שירותים או שמא עיקר רווחי העסק נבעו מפעילות שאינה שוטפת, כגון השקעות או מכירות נכסים.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר