רווח – BusinessPedia Feedback Form

רווח

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רווח (באנגלית: Profit) הינו סכום ההפרש שבין הכנסות להוצאות הפירמה כאשר הכנסות הפירמה עולות על הוצאות הפירמה. אם סך ההכנסות גדול מסך ההוצאות נוצר רווח לפירמה, ואם לא, יווצר לפירמה הפסד. חישוב הרווח או ההפסד מוצג בדו"ח רווח והפסד.

תוכן עניינים

[עריכה] רווח גולמי

רווח גולמי (באנגלית: Gross profit) הינו סעיף בדו"ח רווח והפסד, אשר מתאר את הכנסות החברה מפעילות שוטפת, כלומר הכנסותיה בגין עיסוקה העיקרי (לא כולל פעילות השקעה ומכירות רכוש קבוע), בניכוי עלות המכר, כלומר בניכוי אותן הוצאות ישירות אשר נדרשו מהחברה על מנת להביא את המוצר למכירה.

[עריכה] רווח תפעולי

רווח תפעולי הינו סעיף המתאר את רווח החברה כתוצאה מפעילותה השוטפת. כלומר, כל אותן הכנסות שוטפות, בניכוי עלות המכר, הוצאות מכירה (כגון בונוסים לסוכני מכירות) והוצאות הנהלה וכלליות (הוצאות פחת, הוצאות שכר עבודה).

[עריכה] רווח לפני מס

רווח לפני מס נקרא גם הכנסה חייבת וכולל את כל הכנסות הפירמה, הן מפעילות שוטפת והן מפעילות השקעה, בניכוי כל ההוצאות בגין ההכנסות הנ"ל, לפני ניכויי מס.

[עריכה] רווח אחרי מס/רווח נקי

הרווח הנקי (באנגלית: Net profit) הינו סיכום כל הכנסות הפירמה בניכוי הוצאותיה לאותה התקופה, לאחר ניכוי מס. הרווח הנקי הינו הסעיף האחרון בדוח רווח והפסד, ומסכום זה יכולה הפירמה, בהתאם להחלטותיה, לחלק דיבידנד לבעלי המניות.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר