קרן השתלמות – BusinessPedia Feedback Form

קרן השתלמות

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קוראי ערך זה קראו גם

ביטוח מנהלים
הפרשות עובד
הפרשות מעביד

קרן השתלמות היא קופת גמל המיועדת ליחיד, שכיר או עצמאי, שהכנסתו החייבת היא הכנסה מעסק או ממשלח יד. קרן השתלמות היא אפיק חסכון לטווח קצר ובינוני, מוגדרת לתקופה של שש שנים ופטורה ממס עד לתקרה הנקבעת מעת לעת ובהתאם לגובה שכרו או גובה הכנסתו כעצמאי.

בעבר נועדה קרן השתלמות לצורכי מימון לימודים והשתלמויות בלבד. אולם, כיום משמשות קרנות השתלמות בעיקר כאפיק חסכון הפטור ממס. חסכון לקרן השתלמות הינו רשות ולא חובה ומהווה כיום אפיק החסכון היחיד לטווח בינוני הפטור ממס.

תוכן עניינים

[עריכה] שיעור ההפרשות לקרן השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות היא רשות ואינה מחויבת על-פי חוק, יחד עם זאת, שיעור ההפקדות המזכות בהטבות מס בהפקדה לקרן השתלמות מוגדרת בחוק.

[עריכה] שיעור הפרשות לשכיר

באפשרות העובד להפקיד בכל חודש עד לגובה 2.5% משכרו בקרן ההשתלמות, ומעביד מוסיף על הפקדה זו עד לגובה 7.5% משכר העובד, ובסך הכל מופקדים על ידי העובד והמעביד יחדיו 10% משכר העובד בקרן ההשתלמות כל חודש. תקרת ההפקדה החודשית בקרן השתלמות לשכיר עומדת על 15,712 ש"ח. שכיר אינו רשאי להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי, אלא אם כן הוא במעמד של שכיר ועצמאי גם יחד.

[עריכה] שיעור הפרשות לעצמאי

בשנת 1996 תוקנה פקודת מס הכנסה, ובמסגרת השינויים שהוכנסו אז, התאפשרה הצטרפות גם של עצמאיים לקרנות השתלמות, וזאת בהגבלה בשיעור תשלום מינימום, בשיעור ניכוי מקסימלי ובתקרה להכנסה הקובעת. עצמאי רשאי להפקיד עד 7% מההכנסה הקובעת המתעדכנת מעת לעת כאשר תקרת ההפקדה השנתית נכון לשנת 2012 עומדת על 7% מהכנסה שנתית בגובה 255,000 ש"ח, כלומר, הפקדה עד לגובה 17,880 ש"ח לשנה.

[עריכה] הטבות מס בהפקדה לקרן השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות מזכה בהטבות מס ומהווה את אחד אפיקי ההשקעה הבודדים אשר אינם חייבים במס.

  • בהפקדה לשכיר - ההפקדה של המעסיק לקרן השתלמות של העובד מהווה הוצאת מוכרת במס ובהפקדת העמית השכיר – חלק ההפקדה של המעסיק אינה מחויבת במס, ולפיכך, תוספת זו נהנית מפטור ממס.
  • הטבה לעמית עצמאי שהכנסתו נובעת מעסק או ממשלח יד – ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה החייבת במס, עד לתקרה האמורה לעיל. 2.5% הראשונים המופקדים אינם מוכרים לניכוי, יתרת ההפקדה עד לגובה התקרה מותרים לניכוי כהוצאה לצורכי מס.

[עריכה] וותק בקרן השתלמות

הוותק בקרן השתלמות נקבע החל מיום ההפקדה הראשון לקרן. ניתן לפתוח מעת לעת קרנות חדשות, כך שלכל קרן השתלמות יהיה מועד נזילות שונה. בהתאם הצורך, ניתן לאחד את הקרנות או להשאירן כמות שהן. כמו כן, ניתן להעביר כספים שנצברו בקופה אחת לקופה אחרת מבלי לפגוע בוותק.

[עריכה] פדיון קרן השתלמות

כספי קרן ההשתלמות ניתנים למשיכה באחד מהתנאים המפורטים להלן:

  1. שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.
  2. בגיל פרישה, במידה ולקרן ההשתלמות לפחות שלוש שנות ותק.
  3. שלוש שנים ממועד התשלום ראשון, לצורך השתלמות מוכרת שנועדה לשמירת רמתו המקצועית של העמית בתחום עיסוקו או משלח ידו, ובלבד שהתקבל אישור ממס הכנסה.
  4. במקרה פטירה ולאחר שלוש שנות ותק, היורשים זכאים למשוך את הסכומים שנצברו בקרן ההשתלמות.

במידה ונמשכו כספים מהקופה, לא רשאי העמית להמשיך ולהפקיד אליה כספים.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים

  • גמל נט, אתר להשוואת ביצועי קופות גמל המתפרסם על-ידי משרד האוצר

חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר