ערבות – BusinessPedia Feedback Form

ערבות

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ערבות היא התחייבות לשאת בחובו של לווה כלפי צד שלישי, בתנאים שסוכמו מראש בין הצדדים.

[עריכה] סוגי ערבויות

ישנם כמה סוגים של ערבויות המקובלים בעת מתן בטחון להלוואות:

  1. ערבות בלתי מוגבלת בסכום - בערבות מסוג זה הערב מתחייב לשאת בכל חובותיו של הלווה בכל סכום שהוא, גם אם יגדיל הלווה את חובותיו בעתיד ללא תיאום עם הערב.
  2. ערבות מוגבלת בסכום - בערבות מסוג זה יצוין סכום הערבות במפורש בכתב הערבות. על הסכום הנקוב בכתב הערבות יתווספו ריבית, הפרשי הצמדה, הוצאות שונות, וסכומים נוספים כמצוין בכתב הערבות. כשמדובר בערבות להלוואה מסויימת שניתנה לזמן קצוב, תפקע הערבות בתום התקופה אך ורק אם החוב שולם במלואו.

[עריכה] ערב מוגן

חוק הערבות כולל סעיפים שנועדו להגן על הערבים. אחד מהם מגדיר מעמד של ערב מוגן כמי שאחראי רק לחלקו היחסי בחוב, בהתאם למספר הערבים לאותו חוב. לא ניתן לתבוע ערב מוגן, אלא לאחר שמוצו כל ההליכים המשפטיים כנגד החייב.


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר