מס רווחי הון – BusinessPedia Feedback Form

מס רווחי הון

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מס רווחי הון מוטל על מכירת נכסים ומהווה מס על הכנסה הונית. רווח הון הוא סכום ההפרש בין התמורה ליתרת המחיר המקורי, כלומר, למחיר הרכישה בניכוי פחת נצבר עד ליום המכירה.

רווח הון, בדומה להכנסות אחרות שאינן מיגיעה אישית, ייוחס לבן הזוג בעל ההכנסה החייבת מיגיעה אישית, הגבוהה יותר. כאשר רווח ההון נובע ממכירת נכס שהיה שייך לאחד מבני הזוג שנה לפני הנישואין, או שקיבל אותו בירושה, ניתן לייחס אותו לבן זוג האמור. קיזוז הפסדי הון אפשרי כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד.

תוכן עניינים

[עריכה] מס רווחי הון לאחר הרפורמה

  • ברווח הון לצורכי מס מבחינים בין שני רכיבים: הרכיב האינפלציוני, המבטא את השינוי בערך הנכס, לפי שיעור עליית המדד, מתאריך קנייתו או קבלתו ועד לתאריך מכירתו. והרכיב הריאלי, המבטא רווח מעל לשיעור עליית המדד. המועד הקובע לעניין חישוב חבות רווח ההון נקבע כיום 1.1.2003. שעור המס על רווח ההון הריאלי שנצמח החל מהמועד הקובע הופחת בעקבות הרפורמה במס ויהא כדלקמן:
  1. בידי חברה בע"מ: שעור המס יהיה 25%.
  2. בידי יחיד: שעור המס לא יעלה על 25%.
  • שעורי המס על רווח ההון הריאלי, לגבי נכס שנרכש לפני המועד הקובע, יהיו כדלקמן:
  1. על חלק רווח ההון הריאלי עד למועד הקובע: בידי חברה בע"מ, בשעור 36% ובידי יחיד, בשעור המס השולי שלו. המשמעות היא כי חישוב הרווח הריאלי עד למועד הקובע יעשה באופן ליניארי.
  2. על חלק רווח ההון הריאלי, בגובה הפחת המתואם מהמועד הקובע: שעור המס יהא בהתאם לשיעור המס שחל על ההכנסה ממנה נוכו הוצאות הפחת.
  3. על יתרת רווח ההון הריאלי שיעור המס 25%. הרכיב האינפלציוני שברווח ההון החל מיום 1.1.1994 פטור ממס. על רווח כאמור שנצבר עד 31.12.1993 חל מס בשעור 10%.

[עריכה] מועד תשלום המס

יש לשלם על חשבון מס רווח ההון מקדמה תוך 30 יום מיום מכירת הנכס, בשיעור 25% מרווח ההון. את הרווח הריאלי, לצורך חישוב המס, ניתן לפרוס אחורנית למספר שנים, אך לא יותר מארבע שנות מס (משנת 1998).

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר