מוסד ציבורי – BusinessPedia Feedback Form

מוסד ציבורי

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מוסד ציבורי הוא התאגדות שהתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:

  1. חברים במוסד הציבורי לפחות שבעה חברים ולא קיימת קרבה משפחתית בין רוב החברים.
  2. המוסד קיים למטרה ציבורית ופועל למטרה ציבורית. מטרה ציבורית הינה מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט או מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית.
  3. נכסי המוסד והכנסותיו משמשים למטרה הציבורית בלבד.
  4. המוסד מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, להנחת דעתו של פקיד שומה ועל פי התקנות שהתקין שר האוצר.

[עריכה] תהליך רישום כמוסד ציבורי

על-מנת להירשם כמוסד ציבורי יש להגיש בקשה להכרה במוסד ציבורי באמצעות טופס 5245, ולצרף כתב התחייבות החתום על ידי שניים ממייסדי המוסד בנוכחות עורך דין. ההתחייבות היא בדבר ניהול ספרים כדין, התחייבות שלא לחלק כספים או טובות הנאה מחוץ למסגרת ולמטרות המוסד והתחייבויות נוספות בדבר מנהל תקין של המוסד.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר