פתיחת עסק – BusinessPedia Feedback Form

פתיחת עסק

מתוך BusinessPedia

(הופנה מהדף להקים עסק)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

תוכנית עסקית
חברה בע"מ
עוסק מורשה

דף ראשי
הורדת טפסים


מאמרים ברשת


עשה ואל תעשה

עשה

 • למד את קהל היעד שלך.
 • זהה את היתרונות היחסיים שלך מול המתחרים.
 • זהה את החסרונות היחסיים שלך מול המתחרים.
 • הכן תוכנית עסקית הכוללת תוכנית שיווק ומכירות וכן תקציב.
 • גייס את ההון הדרוש או דאג למסגרת אשראי.
 • הפעל את הנטוורק שלך, ספר לממשפחה ולחברים על העסק ובקש מהם לשלוח אליך לקוחות.
 • היעזר במומחים, למד מנסיונם והצלחתם של אחרים.

אל תעשה

 • אל תקח על עצמך התחייבויות שהן מעבר ליכולתך.
 • אל תוציא כספים שלא במסגרת התקציב.
 • אל תיכנס לשותפות עם גורם שאינך מכיר.
 • אל תוותר על החזון שלך.


פתיחת עסק מהווה צעד משמעותי בדרך לעצמאות ודורש תכנון מקדים. ביציאה לעצמאות ומעבר מסטטוס שכיר לעצמאי קיים סיכון רב, עם זאת, יציאה לעצמאות יכולה להיות דרך מצוינת להגשים חלומות ולעיתים אף להגדיל את ההכנסות. בכל שנה קמים בישראל מעל ארבעים אלף עסקים, כאשר הסקרים מצביעים כי בישראל שיעור ההישרדות של העסקים החדשים מהנמוכים בעולם. הצלחה של עסק תלויה במרכיבים רבים, כאשר תכנון נבון בשלב ההקמה הכרחי להצלחת העסק.

תוכן עניינים

[עריכה] תוכנית עסקית

בשלב הראשון, עוד לפני הקמת העסק, מומלץ לערוך תכנון מוקדם של העסק ולהכין תוכנית עסקית, מסמך המהווה כלי לבחינת הסיכוי מול הסיכון שברעיון העסקי ונותנת מענה לשאלות כמו מתי יהיה העסק רווחי, ואיזה רווח הוא יציג. התוכנית העסקית משמשת כלי מכירתי למשקיעים פוטנציאלים, שותפים עסקיים ובנקים ומפרטת את סכום הכסף לו יזדקק העסק לצורכי השקעה.

התוכנית מציגה ניתוחים אובייקטיביים ומסננת הערכות מופרזות, משקפת היבטים תפעוליים הנוגעים לשלבים שלאחר הקמת העסק ומפרטת את אבני הדרך בשלבי התפתחות העסקית. התוכנית העסקית מהווה תוכנית עבודה ליישום ונותנת ביטוי למשתנים בתחום המאקרו הכוללים: התפתחויות ענפיות, התפתחויות מאקרו כלכליות והתייחסות למתחרים.

[עריכה] אופן התאגדות העסק

קיימים מספר אופני התאגדות לעסק. עם ההחלטה להקים עסק, יש לבחור את אופן ההתאגדות. עסק יכול להתאגד כ:

 1. עוסק פטור
 2. עוסק מורשה
 3. חברה בע"מ
 4. שותפות.

השיקולים לכאן או לכאן נובעים לרוב משיקולי עלות, שיקולי מס, אחריות הבעלים, גודל העסק, מספר המועסקים בעסק, ועוד. עוסק פטור סובל מיוקרה נמוכה יותר מעוסק מורשה, עם הכנסה שנתית הנמוכה מ-73,300 ש"ח, נכון לינואר 2010.

[עריכה] מול הרשויות

יצירת קשר עם הרשויות הנה חובה המוטלת על בעל העסק כבר בשלב פתיחת העסק ועוד לפני ביצוע העסקה הראשונה. מערכת היחסים עם הרשויות ארוכה ונמשכת לאורך כל תקופת הפעילות העסקית. רישום עסק חדש במע"מ, מס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי אינו כרוך בתשלום ויכול להיעשות על-ידי בעל העסק עצמו או על-ידי מייצג רשום.

[עריכה] פתיחת תיק במע"מ

עצמאי, שותפות או חברה בע"מ, העומדים למכור שירות או מוצר במהלך עסקיהם - חייבים להירשם כעוסקים במע"מ. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית ויעשה במשרדי מע"מ האזורי הקרוב לעסק. המקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז יש להוכיח כי אכן מוקם עסק.

עוסק יחיד, יביא עמו תעודת הזהות, חוזה קנייה של מקום העסק, או חוזה שכירות מבוייל של מקום העסק. ייתכן, שיתבקש להביא מסמכים נוספים הדרושים להוכחת הקמת העסק, פעילותו וקביעת סיווגו.

בעת הביקור במע"מ יש למלא טופס מע"מ ‎821, על כל פרטיו, לחתום עליו, ולהחזירו לעובד מע"מ. בטופס יש לפרט מידע על הרכוש, סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער, ופרטים על מספר חשבון הבנק של היחיד או של העסק.

ברישום שותפות בין שני אנשים או יותר, על כל השותפים להגיע למשרד, וכל אחד יביא עמו את תעודת הזהות שלו. כמו כן על השותפים להציג חוזה רכישת העסק או חוזה שכירות מבוייל של העסק. במידה והשותפות רשומה ברשם השותפויות, יש להביא אישור ממנו על הרישום. על השותפים למנות מתוכם נציג אחד של השותפות, אשר יפעל בשמה בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.

ברישום חברה בע"מ, יש להביא אישור של רשם החברות על הרישום של החברה. ולצרף תקנון ותזכיר של החברה כפי שאושר ע"י רשם החברות. בעת הרישום, יש למסור את שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם. כמו כן, יש להציג חוזה קנייה או חוזה שכירות מבוייל, המעיד על קנייה או שכירות של מקום העסק.

[עריכה] פתיחת תיק במס הכנסה

מייד עם תחילת פעילות העסק ולאחר הרישום במע"מ, יש להירשם במס הכנסה ולדווח על פתיחת העסק. לצרכי רישום עסק עצמאי יש להגיש בקשה לרישום לפקיד שומה.

במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים, עליו לפתוח תיק ניכויים אצל פקיד שומה. רישום תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי יתבצע לאחר מכן באופן אוטומטי על-ידי משיכת הנתונים ממס הכנסה.

בדרך כלל, נישום יתבקש על-ידי מס הכנסה למלא הצהרת הון ראשונה מספר חודשים לאחר פתיחת תיק במס הכנסה. לאחר מכן, יתבקש למלא הצהרת הון אחת לכמה שנים.

[עריכה] פתיחת תיק בביטוח לאומי

עסק המנוהל על-ידי עצמאי או שותפות חייב להירשם במשרדי הביטוח הלאומי מיד עם פתיחת העסק או התחלת הפעילות. יש למלא דו"ח רב שנתי.

במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים, עליו לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי. לאחר פתיחת התיקים ישלחו פנקסי תשלומים באמצעותם יש לשלם את הניכויים משכר העובדים.

[עריכה] רישום ברשם החברות והשותפויות

בהקמת חברה בע"מ או שותפות יש להירשם אצל רשם החברות והשותפויות ולשלם אגרת רישום.

[עריכה] רשיונות ואישורים מיוחדים

עסקים שונים חייבים ברישיון. רישיון לעסק הוא אישור לבעל העסק, הניתן על ידי הרשות המקומית או העירייה, לפתיחת העסק ולהפעלתו בהתאם לתנאים שונים הקבועים בחוק רישוי עסקים. ההסדר של רישוי העסקים מיועד בדרך כלל לצורכי הפרדה בין אזורים שונים ביישוב – למגורים, למסחר ולמלאכה.

[עריכה] רשיון לעסק

עוד לפני פתיחת העסק מומלץ לפנות לעירייה או למועצה המקומית ולברר האם קיימות דרישות חוקיות מיוחדות לקבלת רשיון לעסק. מומלץ לוודא מראש שהעסק נמצא במקום בו אין מניעה לקבל רשיון עסק מטעם הרשות המקומית. רשימת העסקים שיש לקבל עבורם רישיון כלולה בצו מיוחד. לפי החוק, הפעלת עסק ללא רישיון היא עבירה פלילית ואפשר להטיל בגינה קנס, ובמקרים מסוימים גם מאסר. ראש הרשות המקומית מוסמך להוציא צו סגירה לעסק הפועל ללא רישיון אף ללא הליך משפטי.

[עריכה] מטרת רישוי עסקים

מטרת החובה בקבלת רשיון לעסק היא להבטיח את איכות הסביבה ולמנוע מפגעים ומטרדים, למנוע סכנות לשלום הציבור, להגן על הנמצאים בעסק ובסביבתו, למנוע סכנות של מחלות וזיהום ולהבטיח את בריאות הציבור ותנאי תברואה נאותים.

[עריכה] הליך קבלת הרישוי

 1. יש להגיש טופס בקשה לרישיון עסק ולשלם אגרה אצל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית או בעירייה. בינתיים, ניתן לקבל רישיון זמני עד למועד קבלת הרישיון הקבוע.
 2. הרשות המקומית או העירייה תבדוק אם לפי התכנון העירוני ניתן להפעיל בית עסק במקום המבוקש. בעסקים הפועלים מתוך בית מגורים צריך לפעמים לקבל היתר לשימוש חורג, וזהו הליך נפרד שמקיימת הרשות המקומית או הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 3. הרשות המקומית או העירייה והגורמים המוסמכים יבדקו אם העסק עומד בדרישות הבטיחות והתברואה, או ידרשו מבעל העסק לדאוג להסדרת הבטיחות והתברואה בעסק.
 4. במידה ובעל העסק עמד בכל דרישות הבטיחות, יונפק לה רישיון לעסק. הרשיון יהיה לצמיתות או לתקופה מוגבלת.

[עריכה] הצבת שילוט

הצבת שילוט או מודעה לעסק בתחומי רשות מקומית מחייבת אישור או רשיון מהרשות המקומית ולעיתים מחייבת תשלום אגרה. על עסק המבקש להעמיד שילוט לפנות לרשות המקומית ולבקש רשיון להצבת שילוט על גבי טופס המיועד לכך. בדרך כלל יש לצרף לטופס צילום של המקום, סקיצה של השלט ולעיתים גם אישורים הנדסיים בדבר בטיחות תלייתו. קבלת הרישיון כרוכה בתשלום אגרה, והרישיון שניתן יהיה תקף בדרך כלל עד לסוף חודש דצמבר של השנה שבה הוא ניתן.

[עריכה] הגנה על קניין רוחני

עסק שברשותו קניין רוחני יכול לבחון אפשרויות הגנה על הקניין הרוחני שלו. קניין רוחני יכול שיהא זכויות יוצרים על יצירה, פטנט על המצאה, הגנה על מוניטין מסחרי, על סימני מסחר והגנה על סוד מסחרי. עסק המבקש להגן על סימן מסחר המיוחד לו ירשום את סימן המסחר במחלקת סימני המסחר שבמשרד המשפטים (במידה ואין רישום קודם), פטנט רושמים אצל רשות הפטנטים במשרד המשפטים. הרישום כרוך בתשלום אגרה ולעיתים רצוי להיוועץ עם מומחה בתחום.

[עריכה] מקורות מימון לעסק

אחת הבעיות המרכזיות של עסקים חדשים, ובכלל, היא מצוקת האשראי ותזרים מזומנים, מחסור במזומנים ידוע כגורם המרכזי לאי-הצלחת עסקים צעירים בתחילת דרכם המביא לסגירת העסק.

בשנים האחרונות גברה המודעות לחשיבותם של העסקים הקטנים בהבטחת חוסנה של המשק, ועל כן, בעידוד הממשלה, קמו מספר קרנות המעניקות הלוואות לעסקים קטנים, זאת בנוסף לבנקים המעניקים גם הם הלוואות לעסקים.

קרנות בולטות המעניקות הלוואות לעסקים קטנים הן:

 • הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה.
 • הקרן לעולה העצמאי שהוקמה על ידי משרד הקליטה וממומנת מתקציבו.
 • קרנות הסוכנות מעניקות סיוע לעולים חדשים ולוותיקים תושבי הארץ לפי קריטריונים גיאוגרפיים וכלכליים שונים.
 • קרנות קורת המעניקות סיוע לעסקים קטנים ובמיוחד לעסקים הנמצאים בבעלות נשים ובמגזר הערבי בסכומים של עד 150,000 ש"ח
 • האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית מעניקה סיוע לעסקים קטנים בסכומים של עד 70,000 ש"ח.
 • קרן ק.י.פ (קרן לעידוד יוזמות פרטיות) הממומנת על ידי יד הנדיב וקרן קלור, מעניקה הלוואות בסכומים של עד 25,000$.
 • קרן הגליל, קרן שטייפמן, קרן אוריון – ירושלים וקרן בוסטון – חיפה מסייעות לעסקים באזורים גיאוגרפיים מוגדרים.

מידע על נהלי כל אחת מהקרנות וסיוע בפניה אליהן ניתן לקבל במרכזי מט"י השונים.

[עריכה] הנהלת חשבונות

כל עסק חייב בניהול ספרים על-פי החוק. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע לקבלת הסברים לגבי הדרישות החלות על העסק, שכן, הוראות מס הכנסה שונות מעסק לעסק. את כל פנקסי החשבונות, הרישומים הניירת והאסמכתאות המגבות את ניהול הספרים בעסק, יש לשמור למשך שבע שנים.

את הנהלת החשבונות יכול בעל העסק לבצע באופן עצמאי או לשכור שירותי מנהל חשבונות שיבצע עבורו את הנהלת החשבונות. יועצי מס ורואי חשבון גם מספקים שירותי הנהלת חשבונות, לרוב אין הם מבצעים את הנהלת החשבונות בעצמם אלא מעסיקים מנהלי חשבונות המנהלים את תיקי הלקוחות עבורם.

מנהל החשבונות מכין את הדיווחים החודשיים או הדו-חודשיים לרשויות ומחשב את גובה התשלומים שעל העסק לשלם למע"מ, למס הכנסה ולביטוח לאומי. במקרה בו מגיע לעסק החזר מע"מ, מכין מנהל החשבונות דו"ח להחזר.

[עריכה] שיטות לניהול ספרים

ישנן שיטות שונות לניהול ספרים, שיטת רישום חד-צידי ושיטת רישום דו-צידי, הנקרא גם הרישום הכפול. על העסק לדווח לפי השיטה החלה עליו על-פי החוק. כמו כן, ישנם עסקים המדווחים על בסיס מזומן וישנם על בסיס מצטבר, יש לקחת בחשבון כי לשיטת בסיס הרישום יש השלכות תזרימיות והבסיס משפיע על מועד תשלום המס.

[עריכה] הנהלת חשבונות ממוחשבת

הנהלת חשבונות יכולה שתתבצע באופן ידני אך כיום רוב העסקים מנהלים את ספריהם באמצעות תוכנה להנהלת חשבונות, התוכנה חייבת להיות רשומה במס הכנסה.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר