חשבונית מס – BusinessPedia Feedback Form

חשבונית מס

מתוך BusinessPedia

(הופנה מהדף חשבוניות המס)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חשבונית מס מוציא אך ורק עוסק מורשה. עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס. על-סמך חשבונית המס רשאי הקונה לקזז את מס התשומות הכלול בה כנגד המס שהוא חייב לשלם על עסקאותיו. על העסק לדווח על חשבוניות שהוציא כהכנסה לצורך חישוב מקדמות המס ותשלומי המע"מ.

המע"מ בחשבונית מס שהעסק קיבל נקראת "מע"מ תשומות" ואילו המע"מ בחשבונית מס שהעסק הוציא נקראת "מע"מ עסקאות".

חשבונית מס שעסק הוציא עבור גורמים החיצוניים לו מהווה חלק מתיעוד פנים בעסק ואילו חשבונית מס שעסק קיבל מגורמים החיצוניים לו מהווה תיעוד חוץ.

תוכן עניינים

[עריכה] ניהול ספרים

חשבונית מס תהיה בצורה שנקבעה לפי כללי ניהול ספרים. ההבדל בין חשבונית המס לחשבונית רגילה הינו שבחשבונית מס יש לפרט את סכום המס בנפרד. כאמור, חשבונית מס מהווה תיעוד פנים, ולפיכך חלים עליה כללי תיעוד פנים. כל תיעוד פנים יכלול:

 • מספר עוקב לכל גיליון
 • תאריך מפקד המצאי
 • מקום איחסון המצאי
 • תיאור הטובין
 • היחידה שלפיה נמדדת הכמות
 • כמות הטובין
 • שמות הפוקדים וחתימותיהם

[עריכה] מבנה חשבונית מס

חשבונית מס הינה מסמך מודפס מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, הכולל את כל הפרטים הבאים:

 1. שם העוסק וכתובת העסק
 2. המילים "עוסק מורשה"
 3. מספר העוסק המורשה
 4. המילים "חשבונית מס"
 5. המילה "מקור" ( על גבי מקור החשבונית בלבד)
 6. מספר החשבונית (מספר עוקב)
 7. תאריך הוצאת החשבונית

יש לציין בחשבונית המס את שם הלקוח וכתובתו, פירוט העיסקה, מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח), המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל. כמו כן חייבת להופיע חתימת העוסק או חתימת עורך החשבונית מטעמו. חשבונית, שחסר בה אחד הנתונים או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים - אינה חשבונית כדין.


[עריכה] מועד הוצאת חשבונית

חשבונית מס תוצא תוך ארבעה עשר ימים מיום החיוב במס. במקרים בהם השירות שניתן לתקופה ממושכת, ולא ניתן להפריד בין חלקיו (לפי ס' 29 לחוק מס ערך מוסף), תוצא החשבונית תוך שבעה ימים ממועד החיוב.

גם בעסקאות פטורות ממס, יש להוציא חשבונית כחוק, כאילו העסקה הייתה חייבת במס.

[עריכה] תיקון חשבונית

במידה ובוטלה עסקה או נתגלה טעות בחשבונית, כל עוד לא יצא מקור מרשות העסק וטרם דווח עליה בדו"ח התקופתי למע"מ, תבוטל החשבונית וזאת ע"י ציון המילה "מבוטל" על המקור ועל ההעתקים וצירוף המקור להעתקים. במידה והמקור יצא מרשות העסק ניתן להכניס תיקון בחשבונית הבאה שתוצא לאותו לקוח או להוציא ללקוח חשבונית זיכוי או חיוב לפי העניין.

[עריכה] החובה לדרוש לקבל חשבונית

עסקה בסכום של 264 ש"ח ומעלה מחייבת מהקונה לדרוש מהמוכר חשבונית כחוק.

[עריכה] ראו גם


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר