חופשה – BusinessPedia Feedback Form

חופשה

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קוראי ערך זה קראו גם

ימי מחלה
חופשת לידה
דמי הבראה

ידיעות קשורות
 • 14 בינואר 2008: יציבות בהיעדרות מעבודה ב-3 השנים האחרונות. לפי מדד חשבים, בין השנים 2005 ל-2007 שמרה ההיעדרות מהעבודה בגין חופשה ומחלה על יציבות של 22 ימים בשנה. ynet


חופשה (באנגלית: vacation) או ימי חופשה מעוגנים בחוק החופשה השנתית התשי"א- 1951. לפי חוק זה כל עובד זכאי לחופשה בתשלום. עובד לא יעבוד בימי חופשה ואם עבד עבודה בשכר, איבד את זכותו לדמי חופשה.

תוכן עניינים

[עריכה] אורך החופשה

אורך החופשה לכל שנת-עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא:

שנות ותק שבוע עבודה ארוך שבוע עבודה מקוצר
בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות 14 יום בשנה 10 ימים בשנה
בעד השנה החמישית 16 יום בשנה 12 יום בשנה
בעד השנה השישית 18 יום בשנה 14 יום בשנה
בעד השנה השביעית 21 יום בשנה 16 יום בשנה
בעד השנה השמינית ואילך יום נוסף לכל שנת-עבודה עד ל-28 יום יום נוסף לכל שנת-עבודה עד ל-21 יום


מכסת חופשה זו כוללת מנוחה שבועית אחת לכל שבעה ימי חופשה. בהתאם לכך, עובד המועסק שבוע עבודה מקוצר, קרי, חמישה ימים בשבוע זכאי בשנת עבודתו הראשונה לחופשה בתשלום שבה נכללים עשרה ימי עבודה בלבד (ולא 14).

ימי חופשה שנתיים לבני נוער העובדים שבוע עבודה מקוצר עומדים על 14 יום בשנה.

[עריכה] חישוב ימי החופשה

הימים שלא יובאו במנין ימי-החופשה:

 1. הימים בהם שירת העובד שירות-מילואים.
 2. ימי-חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי הסכם או נוהג - להוציא ימי המנוחה השבועית.
 3. ימי חופשת לידה.
 4. ימי מחלה או תאונה.
 5. ימי-אבל במשפחה, שמטעמי דת או נוהג אין העובד עובד בהם.
 6. ימי שביתה או השבתה.
 7. יציאה לחל"ת, חופשה ללא תשלום המהווה הפסקה זמנית בעבודה ללא הפסקת יחסי עובד-מעביד.
 8. ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, אלא אם עלו על ארבעה-עשר ובמידה שעלו.

במידה וחלו ימים מן האמורים לעיל בימי-החופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, ויש להשלימה ככל האפשר תוך אותה שנת-עבודה.

[עריכה] מועד החופשה

 1. החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת-העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת-העבודה שלאחריה.
 2. על אף האמור בסעיף הקודם, רשאי עובד לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת במועד שיבחר, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש לפחות.

יחד עם זאת, מעסיקים רבים לא מתעקשים על יישום מועד החופשה ומאפשרים לעובדים לצאת לחופשה בימים שבחרו.

[עריכה] צבירת החופשה

 1. אין החופשה ניתנת לצבירה, אולם רשאי העובד בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי-חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות-העבודה הבאות.
 2. שר העבודה רשאי, בתקנות, לאסור צבירת-חופשה אם, לדעתו, בריאות העובד או הנסיבות בהן העבודה נעשית מחייבים כי כל החופשה תינתן לעובד מדי שנה בשנה.

יחד עם זאת, מעסיקים רבים לא מתעקשים על יישום אי צבירת ימי חופשה ומאפשרים לעובדים לצבור ימי חופשה.

[עריכה] דמי חופשה

על המעביד לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום השווה לשכר הרגיל ובמועד תשלום השכר הרגיל. דינם של דמי חופשה, פדיון חופשה ותמורת חופשה כדין שכר עבודה לכל דבר ועניין. תקופת ההתיישנות על תביעות בעניין תשלום דמי חופשה הן 3 שנים.

במידה והעובד יצא לחופשה של שבעה ימים לפחות, ודרש להקדים את תשלום דמי החופשה, ישולמו לו דמי החופשה לכל המאוחר שני ימים לפני תחילת החופשה.

[עריכה] פדיון חופשה

הזכות לפדיון חופשה, קרי, תשלום בעד יתרת חופשה שלא נוצלה, קיימת בעת סיום העבודה בלבד, וזאת בתנאי שנותרו לעובד ימי חופשה לטובתו שלא ניצל. יחד עם זאת, עובד יכול לפדות ימי חופשה משלוש שנות עבודתו האחרונות, למעט 7 ימי חופשה בשנה אותם חייב היה לנצל ולא ניתן לפדותם.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר