התחייבויות – BusinessPedia Feedback Form

התחייבויות

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

התחייבוית (באנגלית: Liabilities) הן כל זכאות לסכום כסף או שווה כסף שיש לצד שלישי מהגוף העסקי. לפי כללי החשבונאות המקובלים, יש להכיר בהתחייבות כאשר מדובר בגריעה כלכלית צפויה, שלא ניתן להימנע ממנה, בגין עסקה שקרתה (או כל ארוע אחר שקרה). ההתחייבויות מסווגות לפי מועד פרעונן, החל מהתחייבויות שוטפות (גם התחייבויות לזמן קצר), עד התחייבויות לזמן ארוך. ההתחויבויות יופיעו במאזן, אל מול הנכסים של הפירמה.

תוכן עניינים

[עריכה] התחייבויות לזמן קצר

התחייבויות לזמן קצר הן בדר"כ התחייבויות אשר נובעות ממהלך העסקים השוטף של הפירמה, ומועד פרעונן הוא לרוב בשנה הקרובה. ההתחייבויות לזמן קצר יכללו בדר"כ תשלומים לספקים, הכנסות מראש, משכורות לשלם, והתחייבויות שונות לספקים. כמו כן במידה והפירמה נטלה הלוואה, התשלום החלקי של ההלוואה שייפרע בשנה הקרובה גם כן ייחשב כהתחייבות שוטפת.

[עריכה] התחייבויות לזמן ארוך

ההתחייבויות לזמן ארוך הן התחייבויות שמועד פרעונן הוא מעבר לשנה הקרובה. התחייבויות אלה יהיו בדר"כ הלוואות שניטלו ואגרות חוב שהפירמה הנפיקה.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר