הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – BusinessPedia Feedback Form

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובקיצור הלמ"ס פועלת מכח פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

תוכן עניינים

[עריכה] תפקידי הלשכה

תפקידי הלשכה הם:

  1. לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן בנוגע לאוכלוסיה ולפעילויותיה בתחומי החברה, הבריאות, הכלכלה, המסחר והתעשיה ובתחומים אחרים ובנוגע לתנאי הטבע של הארץ.
  2. לשתף פעולה עם מוסדות המדינה בעריכת פעולות סטטיסטיות ובפרסום תוצאותיהן.
  3. להכין, בהתייעצות עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, תכניות כלליות רב-שנתיות לפעולות הסטטיסט יות של מוסדות המדינה.
  4. לקבוע, בהתייעצות עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה והמוסדות הנוגעים בדבר, סיווגים סטטיסטיים אחידים לשימוש במוסדות המדינה.
  5. לרכז ולפרסם ידיעות על פעולות סטטיסטיות הנערכות והמתוכננות בידי הלשכה ובידי מוסדות המדינה או בשבילם.

[עריכה] מבנה הלשכה

בראש הלשכה עומד הסטטיסקן הממשלתי המתמנה על-ידי הממשלה ןתפקידו להנחות את המערכת הסטטיסטית במוסדות המדינה. ללשכה מועצה ציבורית לסטטיסטיקה המורכבת מנציגים של מוסדות המדינה, מוסדות להשכלה גבוהה ולמחקר, גופים ציבוריים ומומחים לסטטיסטיקה ולתחומי המשק והחברה ומתמנה על-ידי ראש הממשלה.

[עריכה] סמכויות הלשכה

בסמכות הלשכה לערוך מפקד או לאסוף נתונים סטטיסטיים מהאוכלוסיה. איסוף הסטטיסטיקה ייעשה בשאלונים שהוכנו בידי הסטטיסטיקן ונמסרו לאדם שממנו נדרשים הפרטים, או באמצעים אחרים שקבע הסטטיסטיקן. חייב אדם לענות, לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, על כל שאלה שישאל אותו הסטטיסטיקן הממשלתי או עובד מוסמך מטעמו, ובלבד שהמידע דרוש לסטטיסטיקה שאיסופה הותר לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר